facebooktwittermail d

Finsk virkesimport rasar

Under årets första åtta månader minskade den finska träimporten med 60 procent. Samtidigt minskade skogsindustrins exportvärde med 6 procent.