facebooktwittermail d

Finsk skogsägarförening köper in skyddsvärd skog

För att kompensera brist på skyddsvärd skog på den egna fastigheten ska FSC-intresserade medlemmar i den finska skogsägarföreningen Metsälliito kunna få del av skyddsvärd skog som köps av föreningens industribolag Metsä Group.