facebooktwittermail

Fjäderfä ger lyft för HK Scan

Slakterikoncernen HK Scan gjorde en påtaglig resultatuppryckning under tredje kvartalet. Det främsta skälet bakom vändningen var ett positivt bidrag från fjäderfäverksamheten i Finland.

Värdet på försäljningen av rött kött ökade med 5 procent under kvartalet.
Värdet på försäljningen av rött kött ökade med 5 procent under kvartalet. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Slakterikoncernen HK Scan ökade omsättningen med 5,6 procent till 439,4 miljoner euro (416,2) under tredje kvartalet. Omsättningen ökade i alla marknadssegment under perioden. Rörelseresultatet förbättrades till 4,5 MEURO från minus 9,8 MEURO.