facebooktwittermail d

Fjäderfä ger lyft för HK Scan

Slakterikoncernen HK Scan gjorde en påtaglig resultatuppryckning under tredje kvartalet. Det främsta skälet bakom vändningen var ett positivt bidrag från fjäderfäverksamheten i Finland.