facebooktwittermail d

”Finns inget behov att anmäla länderna till WTO”

Transit av spannmål genom Ukrainas grannländer är den enskilt viktigaste insatsen för att underlätta de ukrainska böndernas situation, enligt lantbruksföreträdare.