facebooktwittermail d

”Finns firmor som inte riktigt gör jobbet”

På flera håll pågår nu arbete med att styra upp den snabbt växande marknaden för solcellsinstallationer. Risken är annars att regler tolkas olika och att anläggningarna därför inte är enhetligt installerade.