facebooktwittermail d

”Här finns så klart också ett beredskapsperspektiv”

I projektet ”Från parcell till kommersiell” undersöker RISE tillsammans med Lantmännen och Kalmar Ölands trädgårdsprodukter vilka insatser som behövs för att få en fullskalig produktion av proteingrödor i Sverige.