facebooktwittermail d

”Finns ett behov som är akut och tillfälligt”

Ett fullgott alternativ saknas och påverkan på bin är minimal. Därför ger Kemikalieinspektionen Betodlarna dispens att använda Gauchobetat frö vid sådd 2019.