facebooktwittermail d

”Finns det någon kvar därute som litar på KD?”

KD verkar ha missat att det är de som styr nu, skriver flera företrädare för Centerpartiet.

Ebba Busch med falukorv.
KD vann makten med orimliga vallöften, menar C. FOTO: MIKAEL FRITZON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Efter att ha vunnit makten med hjälp av orimliga vallöften, som verkligheten nu slagit hål på, har partiet drabbats av ett akut förtroenderas. Att Kristdemokraterna skulle bry sig om eller prioritera landsbygden och markägare stämmer helt enkelt inte.

För att leda bort uppmärksamheten från egna tillkortakommanden försöker företrädare för KD nu i en debattartikel skylla alla orättfärdiga problem, som jord- och skogsägare i Sverige drabbas av, på andra än sig själva. Inget ansvar vilar på deras egna axlar. I stället är det EU:s, myndigheternas och Centerpartiets fel.

Att dessa problem är orättfärdiga, inkräktande på äganderätten och bör hanteras omgående är vi helt överens med KD om. Som exemplet från Jämtland med artskyddsregelverket, som tas upp i debattartikeln. KD menar att myndigheterna har övertolkat lagstiftningen, men bortser från att det är regeringen som styr över myndigheterna. Regeringen styr även över lagstiftningen samt vilka ersättningsregler som gäller när en enskild skogsägare förbjuds att avverka sina skogar. 

När detta hanterades i riksdagen förra mandatperioden röstade både C och KD för flera förändringar av artskyddsregelverket. Ändå har KD:s landsbygdsminister, Peter Kullgren, inte lagt fram ett enda förslag för att stärka äganderätten, utan hänvisar till att frågan ska utredas i framtiden. 

Detta är genomgående den stora skillnaden mellan våra partier. KD pratar och attackerar –Centerpartiet gör något åt saken. Bara de senaste åren har vi förstärkt ersättningsreglerna vid nekat avverkningstillstånd för fjällnära skog, stoppat den rättsosäkra registreringen av nyckelbiotoper och drivit igenom regelförenklingar på skogsområdet. Vi har medverkat till flexiblare skyddsformer och slagit fast att formellt skydd av skog ska vara frivilligt för markägaren.

Det är likadant i EU. När vi lägger timme efter timme i Bryssel på att förhandla bort negativa konsekvenser för Sverige i kommande EU-lagstiftningar bemödar sig KD inte ens att engagera sig i vare sig jordbruksutskottet eller miljöutskottet i Europaparlamentet.

När Centerpartiet förhandlar in i det sista för att göra EU-lagen om naturrestaurering bra både för de gröna näringarna och för miljön, så sitter KD och surar och vägrar delta i arbetet.

Centerpartiet står både för en ambitiös klimatpolitik och en politik som får hela Sverige att leva. Samtidigt har regeringen havererat klimatpolitiken så pass att de själva i sin budget konstaterar att de inte kommer nå 2030-målet, vilket är ett akut hot mot det svenska skogsbruket.

För om temperaturerna fortsätter stiga ökar risken för skogsskador. Och om vi inte klarar klimatmålen kommer fler svenska jordbrukare tvingas se sina skördar tyna bort i torka eller dränkas av skyfall. 

Ja, ni vet det där med två tankar i huvudet samtidigt. För populisten är det en svår verklighet att anpassa sig till, men likväl kommer den alltid tillbaka och biter dig där bak om du inte gör det.

I EU-valet nästa år är valet ditt. Vill du ha snack eller verkstad? Centerpartiet levererar det senare.

Läs också

KD: ”Så här kan vi inte ha det i Sverige!”