facebooktwittermail

Finländskt fårsug glädjer uppfödare

Efterfrågan på fårkött pekar spikrakt uppåt i Finland. Konsumenterna vill ha närodlat fårkött - och de är beredda att betala för god kvalitet.

- Ingen etablerad farmare behöver rädas för att bli utkonkurrerad under närmaste 20 åren, säger Tapio Rintala, ordförande för Finlands fårförening, till tidningen Åbo Underrättelser.

Ett av de större problemen för producenten är visserligen lönsamheten - där återstår mycket utvecklingsarbete.

- Av konsumentpriset stannar för tillfället en alltför stor andel hos slakterier och partiaffärer, medan det som återstår för farmaren inte täcker produktionskostnaderna, säger Tapio Rintala.

Utrymmet för fler uppfödare är stort. Andelen inhemskt fårkött av totala konsumtionen uppgår till endast 20 procent.

Den finländska fårnäringen har som mål att hälften av det kött som konsumeras år 2015 ska vara inhemskt. För att nå dit måste dagens produktion tredubblas.ATL.nu