facebooktwittermail

Finländsk skogsnäring på väg uppåt

Efter flera turbulenta år ser utsikterna för Finlands skogssektor ut att ljusna. Till följd av den ekonomiska tillväxten förutspås en fortsatt ökad efterfrågan på skogsindustriprodukter.

Finlands produktion av sågade barrträvaror väntas i år öka till 9,7 miljoner kubikmeter, vilket innebär en 3-procentig ökning jämfört med förra året. Det skriver skogsportalen Skogssverige, som tagit del av prognoser från det finländska PTT-institutet.

Produktionstillväxten bygger på en stor inhemsk efterfrågan i kombination med ett gradvis ökat bostadsbyggande i Europa. Även återuppbyggnaden av de katastrofdrabbade delarna av Japan förväntas ge en kraftigt ökad efterfrågan på sågade barrträvaror.

Fortsätter att öka


Pappersproduktion och exportvolymer fortsätter att öka i Finland i år och nästa år, siar PTT. Exportpriset på massa beräknas ligga kvar på en hög nivå detta år och nästa, även om en liten nedgång från år 2010 förväntas.

Den finska skogsindustrins virkesförbrukning väntas öka till 63 miljoner kubikmeter meter 2011, och nästa år ytterligare till 64 miljoner kubikmeter.ATL.nu