facebooktwittermail

Finländsk papperskonflikt växer

Strejken bland tjänstemännen i den finländska pappers- och massaindustrin växer. Den 27 april dras även Stora Enso och Metsäliito - där M-real ingår - in i konflikten.

Sedan en dryg vecka pågår en tvåveckorsstrejk vid UPM-Kymmene, där tusentalet lägre tjänstemän anslutna till fackförbundet PRO strejkar för högre lön.

Det har bland annat lett till att UPM tvingats stänga av en maskin vid sitt bruk i Tervasaari, skriver tidningen Dagens Arbete.

Dessutom pågår en övertidsblockad i hela tjänstemannasektorn på skogsindustrins område.

Samtidigt har de högre tjänstemännen inom YTN i den finska skogsindustrin enats om ett avtal som ger 1,5 procent i generella höjningar plus en pott om 1 procent från den 1 april. ATL.nu