facebooktwittermail d

”Bör LRF ha en åsikt om Nato?”

Andra tongångar på andra sidan havet än i Sverige.

Palle Borgström
LRF:s förbundsordförande Palle Borgström – tar han ställning? FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Ska Sverige och Finland ansluta sig till militäralliansen Nato? Frågan är högaktuell på båda sidor av Östersjön men diskussionen verkar skilja sig åt mellan länderna.

I Finland verkar långt större delar av samhället engagerade i Natodebatten än i Sverige. Allt fler delar av det finländska samhället tar ställning – likt lantbrukspress och näringslivsorganisationer.

Tidningen Landsbygdens Folk – som ges ut av Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund i Finland – har på ledarplats argumenterat för Nato. ”Ett Natomedlemskap är den bästa garantin för säkerhet och stabilitet som står till buds”, konstaterade tidningens chefredaktör i början av april.

Landets största näringslivsorganisation – Centralhandelskammaren – är sedan en tid för ett medlemskap i Nato. Det är även den andra stora näringslivsorganisationen, Finlands Näringsliv.

Utöver de mest uppenbara motiven, kopplade till den egna statens självbestämmande och fortlevnad, beskrivs företagens engagemang för Nato handla om ekonomiska realiteter. Utländska investerare har, vilket inte skett tidigare, börjat visa en viss oro för det säkerhetspolitiska läget.

I Sverige har dock inte Svenskt Näringsliv eller LRF tagit någon ställning i Natofrågan. Men om organisationerna tar inspiration från landet på andra sidan Östersjön så lär passiviteten inte bestå.