facebooktwittermail d

Finland föreslår vargjakt av sociala skäl

Det finska jord- och skogsbruksministeriet föreslår att vargar ska få jagas av sociala skäl.

FOTO: MOSTPHOTOS

Tidigare har det bara varit tillåtet att fälla varg i enlighet med jaktkvoten i Finland, samt vid dispens när vargar orsakat skador. Men med lagändringen skulle det bli möjligt att jaga varg även om de inte orsakat skador. Det skriver Svenska YLE.

"Öka förståelsen"

– Vi behöver jakt för att öka lokalbefolkningens förståelse för stora rovdjur, säger överinspektör Jussi Laanikari på jord- och skogsbruksministeriet i en intervju.

Finska WWF ställer sig positiva till ändringen, men tycker att kvoten är alldeles för hög. I fjol fälldes 78 vargar i stamvårdande syfte, ungefär motsvarande en fjärdedel av stammen.

I år föreslås en kvot på 40 vargar söder om renskötselområdet. Enligt WWF vore en varg per flock en lagom nivå, det vill säga 23 - 28 vargar.