facebooktwittermail d

Finaste åkermarken blir industri

Stoppa förstörelsen av fin åkermark i vår kommun! Det säger tre lantbrukare som reagerar mot att fin åkermark i Kalmar kommun ska användas för industrier.

Ingemar Danielsson på Ebbetorps gård arrenderar åkern där kommunen nu vill att småindustrier ska etablera sig.
Det har fått han och Staffan Ljungar och Johan Wirblad på LRF att reagera, uppger Barometern.

Åkern ligger mellan Kalmar flygplats och Smedby och är en del av det område som kallas Flygstaden. I fyra etapper har den byggts ut och detta är fjärde och sista etappen.

"Halvbra mark"


Lantbrukarna har inte haft något emot de förändringar som har skett hittills - åkermarken har endast varit "halvbra".

Men åkern med höstvete och ytterligare ett odlingsfält på 18 hektar ger dubbel avkastning - i klass med bördiga Skånejordar.

- Detta är den finaste och mest välskötta åkermarken runt Kalmar. Och det är brist på mark. Djurproduktionen expanderar och det krävs spridningsareal för gödseln, säger Johan Wirblad till Barometern.

Ingemar Danielsson har fått arrendet uppsagt och även om de har vetat om det sedan kommunen köpte marken 1983 känns det surt.

Värna om åkermark


Lantbrukarna vill inte hindra utvecklingen, men vill att kommunen värnar om åkermarken. Deras lösning är att kommunen erbjuder tomter för småindustri runt om i kommunens småorter.ATL.nu