facebooktwittermail d

Finansutskottet undersöker behovet av krisstöd för jordbruket

Det finns en stor förståelse för böndernas svåra situation, säger utskottets socialdemokratiska ordförande.