facebooktwittermail d

Fick ta strid för skadestånd

De fick ta strid för sin rätt, Eva och Lina Norsell, när Simrishamns kommun använde bekämpningsmedel mot björnlokor i deras krav-märkta äppelodling på Österlen.

Eva Norsell och hennes dotter Lina driver företaget Linas och Binas tillsammans med Linas man. Företaget har haft flera ben att stå på: Äppelodling, förädling av frukt och bär, biodling och snickeri.

Men nu avvecklas äppelodlingen.

– Vi har fått erbjudanden om att ta över en privat odling men efter processen med Simrishamns kommun har vi helt tappat glädjen. Istället väljer vi att satsa på bina, säger Eva Norsell.

Processen hon talar om handlar om äppelodlingen som de arrenderat i Sillaröd i närheten av Kivik. Arrendet har löpt på ett år i taget. Kommunen har velat ha handlingsfrihet om det skulle bli aktuellt med byggnation i området men enligt Eva Norsell lovade de också en öppen dialog.

– Vi har försökt omförhandla arrendet flera gånger för att få det mer långsiktigt för att kunna investera i maskiner och nya träd. Men det har inte gått.

I år är dock sista året de får arrendera marken. I samband med striden om skadestånd för att kommunen låtit en entreprenör bekämpa björnloka i delar av äppelodlingen sade kommunen upp avtalet.

Hamnade i karens

Bekämpningen skedde av misstag men eftersom odlingen var ekologisk och kravmärkt hamnade en fjärdedel plötsligt i karens. För Linas och Binas betyder det ett ekonomiskt bortfall.

– I det området har vi våra tidiga sorter och nu går hela den tidiga skörden bort där. Eftersom vi hamnade i karens skulle det också ta tre år innan vi åter skulle kunna använda frukten som ekologisk.

Belv uppsagda

De beräknade inkomstbortfallet till 300 000 kronor och riktade ett skadeståndskrav mot kommunen. Där mötte de motstånd och blev också uppsagda från sitt arrendekontrakt med hänvisning till att marken skulle exploateras. Någon hjälp via arrendenämnden var inte möjlig. Kommunen hade rätt att säga upp dem från kontraktet eftersom de bara haft avtal för ett år i taget.

Sänkte sitt krav

Eftersom de nu bara skulle få ha odlingen under 2016 sänkte de sitt skadeståndskrav till 135 000 kronor motsvarande det beräknade inkomstbortfallet för ett år.

– Det gick kommunen med på men krävde samtidigt att vi skulle frånträda oss marken omedelbart, säger Eva Norsell.

Det var motsägelsefullt menar Eva Norsell som hävdar att kommunen tidigare förnekat att skadeståndskravet skulle hänga samman med uppsägningen av arrendekontraktet.

Valde att stämma

När de vägrade anta budet erbjöds de att få behålla marken och att få 100 000 kronor,

– Då tröttnade vi och sa att vi skulle gå vidare med en stämning. Det var kanske fånigt att dra till tings bara för 35 000 kronor men då hade det blivit en principsak för oss.

I det läget gav kommunen med sig; den gick med på skadeståndskravet på 135 000 kronor och de får behålla marken året ut.

– För oss är det viktigt att vi kan skörda den frukt vi kan i höst, vår budget bygger på det.

Satsar på bina

Men satsningen på äpplen och äppelmust är sedan över. Nu satsar de istället på bina. Idag har de bigårdar på åtta olika ställen runt om på Österlen. Tanken är att bygga ut från idag 100 till 250 samhällen över ett par års tid. Hemma hos Lina Norsell i Borråkra i Degeberga har de byggt lokaler för slungning, tappning och lager. Där har också Linas man Jöns sitt snickeri.

– Det hade varit tryggare att ha haft tre ben att stå på för man vet aldrig vad naturen ger, säger Eva Norsell som tidigare drev Havängsprodukter som även innefattade lammkött och lammskinn.