facebooktwittermail

Fick svar - efter 20 månader

Mannen ställde en fråga till Jordbruksverket - men fick vänta i 20 månader på att få ett svar. Dålig service, anser justitieombudsmannen efter att ha granskat ärendet.

Brevet innehöll dels en uppmaning angående verkets arbete med att bevara hotade lantrasdjur, dels en fråga om exportavgifter för fjällkor.

Men Jordbruksverket uppfattade inte frågan och besvarade därför inte brevet.

- Med anledning av detta finns det skäl att erinra Jordbruksverket om bestämmelserna om myndigheters serviceskyldighet, skriver JO Hans-Gunnar Axberger i sitt beslut.

Räddade fjällkor


Mannen, som är aktiv i en fäbodsförening i Hudiksvalls kommun, ville veta om Jordbruksverket kunde tänka sig att täcka en del av kostnaderna för export av sju fjällkor till en lantbruksskola i norra Finland. Korna hotades av slakt, men genom fäbodentusiasternas försorg hade de fått en ny framtid.

Hudiksvallsbon skrev till Jordbruksverket i februari 2009. Men det dröjde ända till hösten året därpå innan han fick något svar - och inte blev han klokare på det.

"Ärendet har hittills inte besvarats eftersom det uppfattats som en uppmaning mer än en direkt fråga", löd Jordbruksverkets svar.

Det är inte acceptabelt, enligt justitieombudsmannen.
- Frågor från den enskilde ska besvaras så snart som möjligt. Om svar inte kan lämnas inom rimlig tid bör den enskilde få besked om att myndigheten mottagit brevet och om möjligt besked om beräknad tid för handläggning, konstaterar JO. ATL.nu