facebooktwittermail

De slog larm om sexism på lantmästarutbildningen

För ett år sedan slog studenterna Katarina Wolf och Cecilia Olander larm om en sexistisk och rasistisk jargong på lantmästarutbildningen på Alnarp. Nu känner de att deras klagomål äntligen tagits på allvar.

Cecilia Olander fick nog av sexismen på lantmästarprogrammet.
Cecilia Olander fick nog av sexismen på lantmästarprogrammet. FOTO: KRISTIN KARLSSON

Efter några år på lantmästarutbildningen hade Katarina Wolf och Cecilia Olander fått nog. En värdegrundsundersökning som genomfördes bland 150 elever på lantmästarprogrammet i våras bekräftade deras upplevelse: Många av de svarande vittnade om en sexistisk, rasistisk och homofobisk jargong.