facebooktwittermail d

Fet fisk kan skydda barn mot allergi

Att barn som vuxit upp på bondgårdar sällan är allergiska är känt sedan tidigare. I Bondgårdsflorastudien har forskare försökt att ta reda på varför. Och en av upptäckterna väckte förvåning.

Att mammor äter fet fisk under graviditet och amning tycks minska risken för att deras barn ska bli allergiska.
Att mammor äter fet fisk under graviditet och amning tycks minska risken för att deras barn ska bli allergiska. FOTO: NISSE PETERSON

Karin Jonsson, forskare vid Livsmedelsvetenskap på Chalmers, har använt Bondgårdsflorastudien för att studera vilken betydelse kosten kan ha för att göra bondbarnen friska.

– Vid födseln, och vid fyra månaders ålder, hade de friska barnen högre andelar av omega-3-fettsyran EPA i blodet. Nivåerna i blodet stämde överens med mammornas intag av fet fisk; de hade alltså ätit mycket fet fisk under graviditet och amning, vilket vi också såg i deras bröstmjölk. Mammornas fiskkonsumtion var inte relaterad till om de bodde på bondgård, säger Karin Jonsson till ATL.

Relationen mellan fisk och allergi var ett resultat som förvånade.

– Jag hade snarare trott att jag skulle hitta samband mellan konsumtion av fet mjölk och smör och lägre risk för allergier, om jag hittat något eftersom studien var upplagd för att titta på mjölkbönder jämfört med andra familjer. Att bönderna skulle äta mer fisk än andra är inte riktigt logiskt och jag trodde därför inte att vi skulle hitta samband mellan fisk och allergi i vår lilla studiegrupp. Men i efterhand kan jag se att resultaten ligger i linje med andra observationsstudier som visat att det är bra att äta fet fisk, säger Karin Jonsson.

Bara ett bondbarn blev allergiskt

I studien medverkade 65 barn, 28 barn från mjölkgårdar i Västra Götaland och 37 barn från samma område men uppväxta i hem utan bondgård. Barnen undersöktes av barnläkare för att se om de hade födoämnesallergier, astma, eksem och hösnuva. Endast ett av bondgårdsbarnen var allergiskt vid tre års ålder. I kontrollgruppen var 10 av 37 barn allergiska vid samma ålder.

Karin Jonsson kunde också konstatera att bondmammor åt mer feta mejeriprodukter än de andra mammorna.

– Bondgårdsmammorna konsumerade mer helfeta mejeriprodukter och mättat fett under graviditet och amning, och det gjorde även deras barn vid ett års ålder, i jämförelse med de andra mammorna och barnen som åt mer margarin. Vi ser ett svagt samband som visar att ett lägre intag av margarin skulle kunna kopplas till lägre allergirisk, men det behöver undersökas mer, säger Karin Jonsson.

Börja tidigt med fisk

Studien visade också att barn som fick äta fet fisk och ägg före elva månaders ålder löpte lägre risk att bli allergiska. Det verkar även vara fördelaktigt om barnen får i sig produkter med mjöl så tidigt som möjligt.

I Finland finns redan rekommendationer att introducera fast föda till barn från fyra månaders ålder. I Sverige ligger Livsmedelsverkets rekommendation på sex månader som lämplig ålder.

– Jag tror att Sverige kommer att följa efter och att rekommendationen så småningom ändras. Men det kan ta tid. Det finns två stora studier som visar att tidig introduktion av jordnötter minskar risken för jordnötsallergi, varav detsamma var fallet för ägg i den ena studien. Mycket tyder på att det kan vara negativt att vänta för länge med att introducera vissa livsmedel för barn, säger Karin Jonsson.

Men att få ihop rekommendationerna med verkligheten kan ibland vara svårt.

– När jag själv blev gravid så hatade jag fet fisk. Jag fick tvinga i mig det för att jag visste att det var nyttigt. Sedan försökte jag få min dotter att äta varierat och prova bland annat nötter, baljväxter och fisk. Det gick bra ett tag, men så plötsligt vägrade hon att äta fisk och ville bara ha korv. Det är lätt att stressa upp sig som förälder, men det är inte hela världen om man inte kan följa alla råd. Man får göra sitt bästa. Jag hoppas att min forskning så småningom ska leda till att föräldrar uppmuntras att låta sina barn smaka mat redan från fyra månaders ålder, säger Karin Jonsson.