facebooktwittermail d

Feromoner ska fånga nya borrar

Nu testas om doftämnen kan bidra till att skydda granskogen mot nya arter av de mindre kända bastborrarna.

En feromonfälla för bastborrar ute i skog under fältförsök.
En feromonfälla för bastborrar ute i skog under fältförsök. FOTO: MITTUNIVERSITETET

Granbarkborren är en välkänd skadeinsekt och 2011 beräknades granbarkborren ha dödat 800 000 kubikmeter träd i Västernorrlands län. Men på senare år har också mindre kända bastborrar ökat. Även dessa kan ställa till stor skada i granskogen.

Vid en undersökning visade det sig att nio av tio träd angripna träd inte bara hade angripits av granbarkborre utan också av den så kallade dubbelögade bastborren. Under förra året upptäcktes också stora bastborreangrepp på vindfällda träd. Det ökar risken för angrepp på levande bestånd under 2016 skriver Mittuniversitetet i ett pressmeddelande.

"Bastborrens roll vid utbrott av barkborrar är fortfarande oklar, men de kan samverka med granbarkborren. För att övervinna trädens försvar krävs många insekter och angreppet kan underlättas av att två olika arter angriper. Därför behöver båda arterna uppmärksammas för förebyggande åtgärder och bekämpning", säger Erik Hedenström, professor vid Mittuniversitetet i pressmeddelandet.

Försök i fält

Vid Mittuniversitetet testas och utvecklas nu doftämnen, feromoner, som kan skydda skogen mot de nya bastborrearterna. Under juli och augusti görs flera försök med doftfällor i fält.

I juli svärmar de 2-3 millimeter långa insekterna vilket anses vara en lämplig tid att testa effekten hos feromoner men tester görs också i laboratoriemiljö.

Lockar nya insekter

Doftämnena som används är de som hanen producerar för att locka till sig fler insekter, både hanar och honor.

"Feromonbeten ska inte bara användas inom forskning, utan också för att kunna skydda utsatta skogar på ett miljövänligt sätt. Med fällorna kan utbredningen av bastborrarna följas eller bekämpas genom att fånga dem i doftfällor", säger Erik Hedenström.