facebooktwittermail d

Fendt rullar ut bandtraktorer i eget namn

Optimal viktfördelning mellan traktoraxlarna, vändtegsautomatik och bandtraktorer är några traktornyheter som Fendt presenterar på Agritechnica.