facebooktwittermail d

Tipsen: Så undviker du sönderfrysning

Adblueproblem är ett dilemma som hela branschen brottas med, enligt Roger Bengtsson, servicemarknadschef på Swedish Agro Machinery. För att undvika bekymmer finns det ett par tips att ta fasta på.

Det är viktigt att förvara adblue på rätt sätt.
Det är viktigt att förvara adblue på rätt sätt. FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

– Normalt sett fryser adblue av bra kvalitet vid minus 11 grader om man har 32 procents koncentration. Har man den koncentrationen blir det inte frostsprängningar utan den blir pulvriserad, ungefär som kylarvätska.