facebooktwittermail

Fem procent av skogen frivilligt avsatt

De frivilliga avsättningarna ökar svagt, enligt statistik från Skogsstyrelsen. På bolagsmark är den avsatta andelen nästan dubbelt så stor som på enskild mark.

Granskog i Värmland. Arkivbild
Granskog i Värmland. Arkivbild FOTO: ULF ARONSSON

Under fjolåret ökade de frivilliga avsättningarna av skogsmark med 45 000 hektar till totalt 1,3 miljoner hektar, enligt statistik från Skogsstyrelsen. Det innebär att drygt 5 procent av landets produktiva skogsmark är frivilligt avsatt.

Men andelen avsatt mark skiljer mellan olika ägargrupper. 51 procent av skogsmarken ägs av enskilda och där är andelen frivilligt avsatt skog 3,8 procent. Hos gruppen övriga skogsägare, det vill säga privatägda aktiebolag, statsägda aktiebolag, staten och övriga allmänna ägare, är 6,9 procent av marken frivilligt avsatt.

Certifiering ökar avsättningarna

Det finns också ett samband mellan certifiering och frivilliga avsättningar, 84 procent av de frivilliga avsättningarna finns på certifierad mark. Hos de certifierade skogsägarna är 7,1 procent frivilligt avsatt medan skogsägare som inte är certifierade avsatt 2,3 procent av sin mark.

Även den certifierade arealen ökade under 2019, med 100 000 hektar till 14,9 miljoner hektar. Det innebär att 63 procent av Sveriges produktiva skogsmark är certifierad med PEFC eller FSC, och 71 procent av den certifierade arealen har bägge certifieringarna.

Precis som för de frivilliga avsättningarna är certifiering mer utbredd hos övriga ägare än hos enskilda. Av den produktiva skogsmark som ägs av enskilda är 41 procent certifierad, för övriga ägare är motsvarande siffra 87 procent.