facebooktwittermail d

Fem mjölkgårdar i veckan försvann

Fem mjölkgårdar i veckan, eller 256 gårdar, lades ner i Sverige förra året. Men det är inte bara ett resultat av mjölkkrisen menar marknadsanalytikern Lennart Holmström på LRF Mjölk.

När det som befarats för 2015 nu bekräftats ser dock inte Lennart Holmström, marknadsanalytiker på LRF Mjölk, siffrorna som alarmerande. Det är inte mjölkkrisen som är den enda förklaringen.

– Det motsvarar en nedgångstakt med cirka 5-6 procent och är något vi sett de senaste 20-30 åren. Vi ser heller ingen acceleration i siffrorna.

Främst är det äldre mjölkbönder som slutar eller gårdar med besättningar på 50 kor och färre som försvinner. Orsaken kan vara att ingen är beredd att ta över eller så krävs det investeringar för att kunna fortsätta.

Det kan bli ett vägskäl som gör att man väljer att sluta istället, säger Lennart Holmström.

Större och fler

Bland de gårdar som slutat med mjölkproduktion ner finns ett enstaka antal större gårdar.

– Så sent som i höstas såg vi inget mönster som tydde på att större gårdar lade ner. Det blev också relativt få konkurser, de flesta lyckades hanka sig fram.

Däremot är mönstret att de större enheterna med 100 kor och mer blir större och fler genom strukturrationalisering och effektivisering för att försöka skapa bättre lönsamhet.

Rekordlågt antal

Lennart Holmström menar ändå att investeringsviljan minskar. Den mäts i antalet förprövningar av nya koplatser. Dessa har mer än halverats de tre senaste åren.

– Det har varit rekordlåga siffror de två senaste åren. Min känsla är att väldigt få nu är beredda att göra större investeringar för att öka produktionen. Det är alarmerande och innebär i förlängningen en risk för minskad mjölkproduktion.

Istället för att utöka antalet kor har många pressat mer mjölk ur sina befintliga kor. Det är samma trend som setts även i andra EU-länder.

Invägningen minskar

Under förra året dämpades den globala produktionsökningen för att ta ny fart under sista kvartalet. I dagsläget är det bara inom EU som tillväxten sker enligt den senaste Mjölkrapporten.  Det är framför allt i länder som Nederländerna, Irland och Danmark som det sker en stor produktionsökning.

Men de senaste tre-fyra månaderna har mjölkvolymen minskat i Sverige. Just nu handlar det om en minskad invägning med två procent jämfört med samma tid förra året.

- Det är nu mjölkproducenterna börjar bli ordentligt pressade men jag är ändå förvånad att volymtappet inte kommit tidigare, säger Lennart Holmström