facebooktwittermail

Fem miljoner hektar jordbruksmark försvann

I slutet av oktober 2020 tillkännagav Roman Lesjtjenko, då nytillträdd chef för ukrainska Lantmäteriet (SCS), att över 5 miljoner hektar statlig jordbruksmark ”försvunnit” under åren 2001-2020.

Ukraina är en betydande producent och exportör av vete.
Ukraina är en betydande producent och exportör av vete. FOTO: TADEUSZ RAWA

Sedan år 2001 har varje ukrainsk medborgare haft rätt att kostnadsfritt få två hektar statlig jord, som en följd av nedläggningen av kolchoserna. Samtidigt infördes ett förbud mot försäljning av jordbruksmark.


Lantbruk