facebooktwittermail d

Fem beslut som förändrade Sveriges elsystem

Staten agerar för sent, för kortsiktigt och med för lite analys av konsekvenserna. Den slutsatsen drar Riksrevisionen efter att ha granskat fem av de politiska beslut som har haft störst inverkan på elsystemet.