facebooktwittermail d

Fem års hetta väntar

En stor del av jordklotet har plågats av höga temperaturer de senaste månaderna, och 2018 blir sannolikt ett av de varmaste åren i modern tid.

Men detta kanske bara är början. Enligt en ny studie kommer även de kommande fem åren att bli onormalt varma på jorden.

Studien, som publiceras i Nature Communications, har utförts av forskare verksamma i Frankrike, Storbritannien och Nederländerna.

Resultatet antyder att perioden 2018-2022 kommer att bli varmare än förväntat, med ökad sannolikhet för extrema temperaturer under vissa skeden.

Studien bygger på en statistisk metod som tar hänsyn till att klimatet i grunden är ett kaotiskt system.

Avsikten har varit att fånga in den naturliga, inre variationen i vädersystemen som oftast är mycket svår att förutsäga – till skillnad från förändringarna som beror på yttre händelser, i första hand människans utsläpp av växthusgaser samt vulkanutbrott.

Malmö, den 8 augusti 2018. Solen är på väg ner i Öresund. Temperaturen hade tidigare under dagen nått upp till 35 grader i södra Sverige.
Malmö, den 8 augusti 2018. Solen är på väg ner i Öresund. Temperaturen hade tidigare under dagen nått upp till 35 grader i södra Sverige. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Temperaturhöjning

Det är den naturliga variationen som är den dominerande på kort sikt, som bestämmer temperaturer och nederbörd på årlig basis – och som ibland kan verka gå på tvärs mot den långsiktiga trenden.

Enligt forskarna fungerade metoden väl när de testade den på de klimatförändringar som redan ägt rum de senaste decennierna. Därför tror de att prognosen för de kommande fem åren ligger nära sanningen.

Den antyder att temperaturhöjningen på land kan bli några hundradels grader fram till 2022. För 2018 är exempelvis prognosen en höjning med 0,02 grader, för 2018-2019 0,03 grader, Det kan låta marginellt, men då bör man betänka att detta är en extra höjning, utöver den förväntade.

– Det är det som tillkommer på grund av den naturliga variationen i haven och atmosfären. Det innebär att uppvärmningen totalt sett blir kraftigare än förväntat, säger Heiner Körnich på SMHI:s forskningsavdelning.

Under den gångna sommaren har temperaturerna i norra Europa varit osedvanligt höga.
Under den gångna sommaren har temperaturerna i norra Europa varit osedvanligt höga. FOTO: ERIK JOHANSEN/TT

Osäkert resultat

I genomsnitt har temperaturen på jorden de senaste 100 åren höjts med 0,05 grader per femårsintervall.

– En höjning med 0,02 grader i det perspektivet är ganska mycket, säger Körnich.

Han tycker att forskarnas metod verkar rimlig.

– Det är första gången man har använt den för att få fram en global medelvärdestemperatur, säger han.

Han påpekar samtidigt att det finns en bred osäkerhet i resultatet – och studien säger inget om hur det blir på enskilda platser på jorden, exempelvis Nordeuropa.

– De regionala variationerna kan bli mycket större. Osäkerheten innebär att det även kan bli kallare, men mest sannolikt är att det blir varmare. Men vi får facit ganska snart. Om fem år vet vi om prognosen stämde, säger han.

LÄS OCKSÅ: Professor: Stora investeringar krävs i svenskt lantbruk

LÄS OCKSÅ: Skogen kan lösa klimatproblemet