facebooktwittermail d

Felaktiga felvarningar i SAM ansökan

Bra att SAM-ansökan inte krockar med vårbruket i år. Men felvarningar som inte stämmer skapar merarbete och förvirring, anser rådgivare Ingemar Henningsson.

Ingemar Henningsson, EU-rådgivare på HIR Skåne, menar att retroaktivt indragna stödrätter fortsatt skapar problem för lantbrukare.
Ingemar Henningsson, EU-rådgivare på HIR Skåne, menar att retroaktivt indragna stödrätter fortsatt skapar problem för lantbrukare.

Ansökningsperioden drog i gång tidigt i år och SAM-ansökan ska vara klar senast den 12 april, alltså cirka tre veckor tidigare än förra året. På tisdagen hade ungefär hälften av ansökningarna, 30 700, kommit in.