facebooktwittermail d

Felaktiga djupbrunnar i Skaraborg

50 meters avstånd mellan avlopp och borrad brunn följs inte alltid, enligt miljöförvaltning.

Miljösamverkan Östra Skaraborg, som sköter tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet i kommunerna omkring, möter allt fler fall där en nyborrad brunn för färskvatten borrats för nära avloppsanläggningen.

– Vi har ett par ställen där vi sett att vattentäkten som är nyborrad ligger alldeles för nära, säger miljöinspektör Lena Gustavsson till radio P4 Skaraborg på lördagen.

50 meter från avloppet

Rekommendationen är att hålla minst 50 meter mellan en djupborrad färskvattenbrunn och en avloppsanläggning för att dricksvattnet inte ska bli förorenat.

Om myndigheten ser att avståndet inte följs kan fastighetsägaren tvingas göra om jobbet med ny djupborrning och stå för kostnaderna. Det är inte den som utfört borrningen som bär ansvaret i dessa fall.