facebooktwittermail d

”Jordbruksverket fuskar med EU-stöden”

Lantbrukarnas EU-stöd drabbas ofta av så kallade tvärvillkorsavdrag. Som jag ser det beräknas avdragen på ett felaktigt sätt som missgynnar lantbrukarna, skriver Jan-Erik Andersson. 

Höstplöjning i Närke
Avdragen på EU-stöden drabbar lantbrukarna orättvist. FOTO: ANDERS GOOD/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det fuskas med EU-stöden. Omfattningen av fusket är dock oklart utifrån vad som kan utläsas av ett uppmärksammat reportage i ATL nyligen. Ekobrottsmyndigheten bekräftar även ett mörkertal.

Ekobrottsmyndigheten behöver nog lite hjälp från gräsrotsnivå i sammanhanget. Sedan cirka 2007 har landets lantbrukare härjats av som jag ser det regelvidrigt tillämpade så kallade tvärvillkorsavdrag. Uppskattningsvis har 1 500 lantbrukare årligen drabbats av dessa avdrag, som rätteligen ska benämnas avgiftssanktioner.

Eftersom Jordbruksverket inkasserar sanktionen genom avdrag på varje stödutbetalning lär det hittills uppgå till drygt 100 000 fattade beslut (antag att en stödsökande söker fem skilda stöd). Jag hävdar bestämt att besluten är regelmässigt felaktiga, sanktionsbeloppen är för höga. Jordbruksverket är väl medvetna om den felaktiga beräkningsmetoden de tillämpar. De har till och med döpt fenomenet till dubbelsanktionering.

En korrekt beräkning av sanktionsavgiften ska i stället ske på det sätt som framgår av unionsbestämmelser. Först ska samtliga stödbelopp beräknas – sedan summeras. Från summan ska dras belopp för bland annat moduleringsavdrag och finansiell disciplin/ krisavdrag. På det återstående sammanlagda stödbeloppet ska en procentuell sanktion beräknas. Stödsummans storlek är avgörande för vilket belopp jordbrukaren går miste om på grund av den felaktiga beräkningen.

Eftersom huvudsakligen Bryssel-pengar finansierar stöden så norpar helt enkelt Jordbruksverket pengar från unionens fonder som annars hade stannat hos lantbrukarna. Jordbruksverket tillgodogör sig nämligen 25 procent av sanktionsbeloppen för egen del, resterande belopp lämnas tillbaka till unionens allmänna kassakista. 

De belopp som Jordbruksverket behåller är för höga. Kanske inte stora belopp i varje enskilt fall – men glöm inte att multiplicera med 100 000 tillfällen. Enligt min mening förefaller Jordbruksverket därför som helt oslagbara i kategorin mest frekventa fuskare. Bara ett tips Ekobrottsmyndigheten!   

Jan-Erik Andersson

Konsult EUbonden
Bälinge

Jordbruksverket svarar

Replik: ”Vi följer EU:s regelverk”