facebooktwittermail

Fel besked om gödsel skickades ut

Miljö- och hälsoskyddskontoret i halländska Falkenberg skickade ut besked till alla lantbrukare i kommunen att det var fritt fram att sprida gödsel på åkrarna. Men det var fel, uppger Hallands Nyheter.

I Halland som är ett så kallat känsligt område är det mellan 1 november och 28 februari inte tillåtet att sprida gödselmedel. Utöver det är det bland annat förbjudet att sprida gödsel på mark som är snötäckt eller frusen om inte dispens finns.

Men på miljö- och hälsoskyddskontoret misstolkades Jordbruksverkets regler och alla lantbrukarna i kommunen fick besked via e-post att det nu var fritt fram att gödsla.

- Det är olyckligt, jag kan bara beklaga. Vi ska göra ett förtydligande, säger miljö- och hälsoskyddschefen Anders Ramberg till HN.ATL.nu