facebooktwittermail d

”Bygg inte på åkermarken”

När Pågens och andra företag och städer bygger på den bästa odlingsjorden så minskar möjligheterna att öka matproduktionen, skriver Bo Andersson, Helsingborg.

Helt fel att förbruka världens bästa åkermark, skriver debattören. (Arkivbild) FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Livsmedelsföretaget Pågens avser att såga av den gren vi alla sitter på. För att baka bröd behövs bra mjöl. Det bästa mjölet får man från grödor som odlas på den bästa jorden.

Nu har Pågens ingått avtal med Landskrona stad om att köpa mark mellan stationen och motorväg E6 (Weibullsholm) för att bygga nytt bageri och lager. Det rör sig om 40 hektar av åkermark i klass 10 på en 10-gradig skala.

På den ytan får man fram 400 ton råvara för mjölframställning. Denna mängd måste odlas någon annanstans i stället. Pågens har inte gett svar på var detta ska ske.

Mjölråvaran kan inte odlas billigare än på dessa öppna fält, menar jag. Om spannmålen i stället odlas på åkermark av klass 5 och lägre och vi antar att det bara ger halv skörd per hektar måste det alltså odlas dubbel yta för samma skördemängd.

För att få 80 hektar av sådan mark i odling som nu ligger i träda eller nyligen har beskogats måste spannmålen betalas bättre, dessa marker är olönsamma att odla med nuvarande priser. När de sämre fälten åter odlas upp så måste matpriserna stiga för att kompensera.

Att odla på dubbel yta ger också dubbla koldioxidutsläpp från de maskiner som brukar jorden. Om det i stället är nyligen uppodlad mark i Amazonas som kompenserar skördebortfallet i Landskrona påverkar det hela jordens klimat.

Världens befolkning ökar och det behövs mer mat. När Pågens och andra företag och städer bygger på den bästa odlingsjorden så minskar möjligheterna att öka matproduktionen.  En miljard människor lever på högst två US-dollar per dag och av dessa så är det enligt FN 250 miljoner människor som svälter. Med högre matpriser så blir det ännu fler som får svårare att få mat för dagen.

Det är växternas fotosyntes som gör att vi får mat och syrgas. Förbrukar vi den mark som har högst fotosyntes så påverkar det hela mänskligheten. Fotosyntesen gör att koldioxid binds till frö, stam och rötter. Vid skörd tar vi tillvara på fröet för föda åt människor och djur. Rötterna stannar kvar i marken och binder kol i marken. Detsamma gör stjälk eller stam om det lämnas kvar och brukas ner i jorden. Alternativt tas stjälk/stam till vara för att bli till exempelvis bioenergi.

Vi vet att vi måste sluta använda fossila råvaror till bränslen och för att framställa plast. Vi måste alltså öka fotosyntesen och öka användningen av biodrivmedel.

Därför anser jag att det är helt fel att förbruka världens bästa åkermark och ta bort fotosyntes. Pågens bygger på fel ställe och jag uppmanar till att bojkotta Pågens varor.
 

Bo Andersson
Helsingborg

 

Fotnot: Pågens AB har erbjudits replik men avstår.