facebooktwittermail

Fejd om grisstallar

Lantbrukaren sökte tillstånd för ett grisstall, men grannarna fick aldrig komma till tals och kräver att myndigheterna stoppar verksamheten, uppger Ystads Allehanda.

Enligt miljöförbundet i skånska Tomelilla blev det blev fel för tre år sedan när kommunen tog beslut om grisstallet. Grannarna fick aldrig yttra sig. I efterhand har de klagat på lukt och tunga transporter till gården.

Grannarna vill nu att grisproduktionen stoppas. Men lantbrukaren har anmält utbyggnaden av stallarna som man ska göra till kommunen. Beslutet överklagades i efterhand och länsstyrelsen har nu rivit upp tillståndet och visat tillbaka det för ny prövning hos miljöförbundet, skriver YA.

På miljöförbundet utreds nu hur de ska hantera att stallarna i dag drivs utan gällande tillstånd. I slutändan blir det länsstyrelsens miljöenhet som får göra prövningen.

På gården finns 190 suggor och 1 600 slaktsvin och lantbrukaren planerar att fördubbla produktionen.ATL.nu