facebooktwittermail d

Federley vill dra EU inför rätta

Fredrick Federley (C) planerar en passivitetstalan mot EU-kommissionen. "Vi har försökt med alla fredliga metoder och ingenting har fungerat", säger han till ATL.

– Till exempel grisdirektivet, det efterföljs bara av så få som 6 av 28 medlemsländer, det är på tok för få, säger EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C).
– Till exempel grisdirektivet, det efterföljs bara av så få som 6 av 28 medlemsländer, det är på tok för få, säger EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C). FOTO: CENTERPARTIET

– Får vi dem inte att agera på något annat sätt, så drar vi kommissionen inför rätta, säger EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C),

Han har tröttnat på de ständiga rapporterna om djurtransporter under fruktansvärda förhållanden. Framför allt har han tröttnat på EU-kommissionens bristfälliga uppföljning av ländernas implementering och efterlevnad av gemensamma regler för djurtransport.

Reglerat sedan länge

Regelverk kring djurtransporter har funnits i EU under lång tid och det nuvarande regelverket trädde i kraft 2007, men reglerna implementeras i olika hög grad i olika EU-länder och framför allt följer man i väldigt liten skala upp att reglerna följs. Detta vill Fredrick Federley ändra på.

– Vi har ansvar för djurhållning och ska verka för god djurvälfärd. Om det bara är att strunta i reglerna blir det som att ha hastighetsbegränsningar, men ingen polis, böter eller trafikkameror, säger han.

Rapporter av regelverkets effekter har presenterats av både EU-kommissionen och parlamentet, men rapporterna om regelvidriga transporter och djurhållning långt utanför lägsta nivån, fortsätter att komma.

– Det kommer alltid in ett visst antal olyckliga fall där något gått snett med djurhållning eller transport, men i år är det så särdeles många fall, att jag skulle kalla det för systematiska regelbrott, säger Fredrick Federley.

Lyfter frågan

Nu har han påbörjat arbetet med att lyfta frågan i EU-parlamentet. "Tålamodet hos parlamentet håller på att ta slut och vi har påbörjat arbetet med att se över vad vi kan göra för att tvinga Kommissionen att agera kraftfullt", skriver han till ATL.

– Kommissionen är fördragets väktare och måste ta sitt ansvar, säger han.

Han vill komma till rätta med olikheterna genom en implementationsrapport. Parlamentet startar arbetet med en initiativrapport för att ta reda på hur medlemsländerna infört regelverket och hur reglerna efterföljs.

I rapporten utreder man även vad kommissionen gör för att säkerställa att så görs. Men för att arbetet ska kunna börjas, krävs att förslaget har majoritetsstöd.

– Jag har tagit fram en plan och hittills har vi fått stöd av ALDE och den tvärpolitiska föreningen Animal Wellfare. Nu skriver jag brev för att söka stöd i bland annat miljö- och jordbruksutskottet, säger Fredrick Federley.

Många står bakom

Det man vill åstadkomma är en jämnare efterlevnad av reglerna i de olika länderna, så att förutsättningarna för både bönder och djur blir mer likvärdiga. Han tror inte att det blir några problem att få stöd för förslaget.

– Det här är ett område där medborgarna backar oss, när kommissionen vägrade besluta om en ny djurvälfärdsstrategi, då fick vi stöd av närmare 90 % och det gällde ny lagstiftning, säger han.

Om inte rapporten sätter fart på kommissionen så går man vidare och drar EU-kommissionen inför rätta med en passivitetstalan, för att de brustit i sina förpliktelser mot fördraget.