facebooktwittermail d

Fåtal beslut om krisstöden

Två veckor har gått sedan det blev möjligt att söka krisstöd. Närmare 2 700 ansökningar har kommit in, men ännu har inga, eller väldigt få, stödbeslut fattats.

Länsstyrelserna har haft fullt upp med att besvara frågor och introducera medarbetarna i den nya stödformen.