facebooktwittermail d

Fästingparasit drabbar köttdjur

En ny forskningsstudie visar att fyra procent av Sveriges fästingar bär på parasiten babesia som orsakar dödsfall främst bland nötdjur. Ett varmare klimat kommer sannolikt att leda till ökade problem.

Förra året samlade molekylärbiologerna Maria Karlsson och Martin Andersson in 520 fästingar från södra Sverige. Deras studie visar att 4,2 procent av fästingarna bär på parasiten babesia vars smitta babesios främst drabbar nötdjur men även får.

Babesios, som också kallas blodhalning eller sommarsjuka, minskade kraftigt efter vaccination under 1980- och 1990-talen men vaccinet förbjöds eftersom det inte var säkert för vare sig djur eller veterinärer.

– Nu ser vi att babesios är på uppgång igen. Det finns också ett stort mörkertal eftersom enstaka döda djur inte skickas på obduktion, säger Maria Karlsson, postdoktor i zoologisk ekologi vid SLU Alnarp.

Hög feber

I ett första skede drabbas djuren av hög feber, aptitlöshet och får brunaktig urin. Därefter följer undertemperatur, motoriska problem med kraftiga skakningar och slutligen döden.

Maria Karlsson som också är lantbrukare med gård på Hallandsåsen har sett sjukdomsförloppet själv. Ur besättningen på ett 20-tal köttdjur brukar något av hennes djur dö varje år.

– Initialt går det att behandla med preparatet Imizol men när skakningarna börjar är det kört, och det kan gå mycket snabbt. Ett delmål med vår forskning är att ta fram metoder för att upptäcka babesios snabbt, säger Maria Karlsson.

Skydda djuren

Enligt henne finns det inga säkra sätt för att skydda djuren. Fästingpreparat existerar men måste appliceras ofta och ger inget hundraprocentigt skydd. Lantbrukare med fästingrika beten kan låta djur som har exponerats i tidig ålder gå där.

Kalvar verkar inte vara lika känsliga och kan utveckla en viss tolerans om det utsätts för babesia som unga. På senare tid har dock dödsfall bland ungdjur också rapporterats. Blir klimatet varmare i Sverige kommer fler fästingar med ytterligare parasiter som ett brev på posten. I varmare delar av världen är babesios ett stort problem och i sydeuropeiska länder är det vanligare att hela besättningar stryker med.

– Globalt sett är babesios den tamdjurssjukdom som orsakar störst ekonomiska förluster, säger Martin Andersson, postdoktor i zoologisk ekologi vid Linnéuniversitetet.

Samla in

Forskarna är eniga om att det är viktigt att fortsätta studera babesia i Sverige. De hoppas kunna samla in fästingar på fler platser och studera blodprov från smittade djur. Maria Karlsson avslutar därför med en uppmaning:

– Hittills har vi har bara fått in ett blodprov så vi vänder oss till landets veterinärer, skicka era blodprov till oss!