facebooktwittermail d

Götavi 416

Gård i Örebro får ny ägare

Informationen bygger på offentlig data från Lantmäteriet. ATL ansvarar inte för fel i datan. Stämmer inte uppgifterna här med de uppgifter du har ber vi dig kontakta Lantmäteriet.

Fastigheten på adressen Götavi 416 i Glanshammar har fått ny ägare.

Lantbruksfastigheten på Götavi 416 i Glanshammar har bytt ägare. Ny ägare är Gustav Anders Gustafsson, 41 år, som tar över fastigheten från Lennart Gustafsson. Ägarskiftet blev klart i april 2019. Gården omfattar ett hus med boyta på 116 kvadratmeter, 33 hektar skogsmarker och 20 hektar åkermark. Även en ekonomibyggnad på 420 kvadratmeter står på fastigheten.

Information
Köpeskilling0 kr
Ny ägareGustav Anders Gustafsson
Tidigare ägareLennart Gustafsson
LänÖrebro län
KommunÖrebro
Areal54 ha
Fördelning
Jordbruksmark20 ha
Skogsmark33 ha
Skogsimpediment0 ha
ObjektstypLantbruksenhet, bebyggd
Datum2019-04-08