facebooktwittermail d

BÄGGEBY 106:1

Ägarbyte för lantbruksfastighet i Uppsala

Området kring BÄGGEBY 106:1

Informationen bygger på offentlig data från Lantmäteriet. ATL ansvarar inte för fel i datan. Stämmer inte uppgifterna här med de uppgifter du har ber vi dig kontakta Lantmäteriet.

Det är Bäggeby 106:1 i Tierps kommun som har fått ny ägare.

Fastigheten Bäggeby 106:1 i Tierps kommun har fått en ny ägare. Robin Christoffer Karlsson, 42 år, har fått fastigheten som gåva av Ulla Helena Karlsson. Överföringen blev klar i augusti 2023. Fastigheten omfattar skogsmark på 42 hektar samt åkermarker på 15 hektar.

Information
Köpeskilling0 kr
Ny ägareRobin Christoffer Karlsson
Tidigare ägareUlla Helena Karlsson
LänUppsala län
KommunTierp
Areal65 ha
Fördelning
Jordbruksmark15 ha
Skogsmark42 ha
Skogsimpediment0 ha
ObjektstypLantbruksenhet, obebyggd
Datum2023-08-14