facebooktwittermail d

PROSTÖKNA 1:3

Ägarbyte för lantbruksfastighet i Södermanland

Området kring PROSTÖKNA 1:3

Informationen bygger på offentlig data från Lantmäteriet. ATL ansvarar inte för fel i datan. Stämmer inte uppgifterna här med de uppgifter du har ber vi dig kontakta Lantmäteriet.

Ny ägare till lantbruksfastigheten på Prostökna 1:3 i Eskilstuna kommun.

Fastigheten Prostökna 1:3 i Eskilstuna kommun har fått en ny ägare. Ristjan Ränk, 80 år, har fått fastigheten som gåva av Kristina Ränk. Överföringen blev klar i december 2020. Av fastighetens totala 49 hektar är skogen störst med sina 25 hektar följt av åkermarker på 20 hektar.

I fastigheten ingår även.

Information
Köpeskilling0 kr
Ny ägareRistjan Ränk
Tidigare ägareKristina Ränk
LänSödermanlands län
KommunEskilstuna
Areal50 ha
Fördelning
Jordbruksmark21 ha
Skogsmark25 ha
Skogsimpediment3 ha
ObjektstypLantbruksenhet, obebyggd
Datum2020-12-30