facebooktwittermail d

Molstabergs Säteri 34

Ägarbyte för gård i Stockholm

Informationen bygger på offentlig data från Lantmäteriet. ATL ansvarar inte för fel i datan. Stämmer inte uppgifterna här med de uppgifter du har ber vi dig kontakta Lantmäteriet.

Fastighet på Molstabergs Säteri 34 i Mölnbo har fått nya ägare.

Fastigheten på adressen Molstabergs Säteri 34 i Mölnbo har fått nya ägare. Henric, Per Gustaf Edward och Elisabeth Aschan, har fått fastigheten som gåva av Margareta och Per Gunnarsson Aschan. Överföringen blev klar i juni 2019. Gården innehåller sex byggnader med en total boyta på 970 kvadratmeter, 206 hektar skog, 37 hektar betesmark och åkermark på 88 hektar. Dessutom står sex ekonomibyggnader på fastigheten.

Information
Köpeskilling0 kr
Ny ägarePer Gustaf Edward Aschan
Henric Aschan
Elisabeth Aschan
Tidigare ägareMargareta Aschan
Per Gunnarsson Aschan
LänStockholms län
KommunSödertälje
Areal402 ha
Fördelning
Jordbruksmark125 ha
Skogsmark206 ha
Skogsimpediment39 ha
ObjektstypLantbruksenhet, bebyggd
Datum2019-06-15