facebooktwittermail d

Prinsebo

Ägarbyte för gård i Halland

Området kring Prinsebo

Informationen bygger på offentlig data från Lantmäteriet. ATL ansvarar inte för fel i datan. Stämmer inte uppgifterna här med de uppgifter du har ber vi dig kontakta Lantmäteriet.

Fastigheten på Prinsebo 1:1 i Unnaryd har bytt ägare.

Fastigheten Prinsebo 1:1 i Unnaryd har fått nya ägare. Ann Charlotte Thysell, Annette Hilltorp, Peter Johansson och Susanne Johansson, har fått fastigheten som gåva av Evald Johan Sune och Anemone Johansson. Överföringen blev klar i december 2020. På gården finns ett hus med boyta på 180 kvadratmeter, 34 hektar skogsmarker, en åkermark på 3 hektar och 2 hektar betesmarker. Dessutom står en ekonomibyggnad på 230 kvadratmeter på fastigheten.

Information
Köpeskilling0 kr
Ny ägarePeter Johansson
Susanne Johansson
Ann Charlotte Thysell
Annette Hilltorp
Tidigare ägareEvald Johan Sune Johansson
Anemone Johansson
LänHallands län
KommunHylte
Areal43 ha
Fördelning
Jordbruksmark5 ha
Skogsmark34 ha
Skogsimpediment1 ha
ObjektstypLantbruksenhet, bebyggd
Datum2020-12-28