facebooktwittermail d

Fårskallen är ingen dumskalle

”Fårskalle”, ” du är dum som ett får”. Fördomen att tamfåret skulle vara korkat sitter djupt förankrad. Men forskare har visat att det mesta av det vi tror om får är fel. De är sociala, läraktiga och har ett förvånansvärt gott ansiktsminne.

Får är sociala, läraktiga och har ett riktigt bra ansiktsminne. De kan komma ihåg både människor och andra får i upp till två år.
Får är sociala, läraktiga och har ett riktigt bra ansiktsminne. De kan komma ihåg både människor och andra får i upp till två år. FOTO: URBAN BRÅDHE

Fördomarna om får är många, de är korkade, värnlösa och lite mesiga ulltottar. Men studier visar att får har imponerande minnesförmåga, de bygger upp vänskapliga relationer med varandra och kan vara mycket smartare än vi tidigare har trott.

Får glömmer inte ett ansikte

I en studie från 2001 av forskaren Keith Kendrick som presenterades i tidskriften Nature, visar Kendrick att tamfår har förmågan att känna igen både andra fårs och människors ansikten.

Keith Kendrick och hans forskarkolleger tränade fåren att skilja mellan individer i 25 fårpar genom att associera ett får i varje par med en matbelöning.

”Fåren visade tydliga tecken på att känna igen individer genom att bräka som svar på en ansiktsbild”, säger Keith Kendrick enligt BBC News.

Resultaten visade att fåren kunde känna igen och minnas så många som 50 andra fåransikten i upp till två års tid. Forskarteamet upptäckte också att fåren kunde skilja på ansiktsuttryck och kunde föredra ett leende framför en rynkad panna.

Baggar stöttar varandra

Ett annat forskarteam vid University of California, har visat att får kan leva i komplicerade sociala strukturer. De studerade baggar under tre år och upptäckte att djuren byggde upp långvariga vänskapsrelationer, skriver BBC. Baggarna stöttade varandra vid slagsmål och gick emellan för att stödja svagare kamrater. Det har också visat sig att cirka 8 procent av baggarna bland tamfår uppvisar homosexuella beteenden, där de föredrar långvariga relationer med djur av samma kön i stället för med tackor.

En brittisk studie i djurvälfärd har också visat att får kan uppleva känslor som rädsla, ilska, vrede, förtvivlan, leda, avsky och lycka.

”[liksom för människor] triggas förtvivlan av situationer som upplevs som plötsliga, obekanta, oförutsägbara och okontrollerade, medan leda resulteras av en allt för förutsägbar miljö”, skriver författarna till studien.

Genom sina försök kunde forskarna visa att får som blivit störda av oväntade fläktljud medan de åt, bräkte oftare och att deras hjärtverksamhet omedelbart ökade, till skillnad från hos får som inte blivit störda när de fick mat.

Brett synfält

Men får har även imponerande fysiska förmågor. De springer snabbt och kan ta sig uppför branta klippor eller steniga områden där det är svårt för rovdjur och människor att ta sig fram. Får har också horisontella, smala pupiller, vilket gör det möjligt för dem att se bakom sig utan att vrida på huvudet. Fåren har ett synfält som varierar mellan 270 till 320 grader beroende på hur mycket ull de har på huvudet. Det kan jämföras med människor, vars maximala synfält är cirka 180 grader.

Forskarna har visat att det finns många anledningar att ifrågasätta den stereotypa bilden av det korkade fåret. De är läraktiga och sociala.

Får i Sverige och världen

I Sverige fanns det cirka 600 000 får år 2015. För hundra år sedan, 1916, fanns det 1,1 miljon får i vårt land.

Kina är världens största fårproducent med nästan 200 miljoner får. Australien har över 70 miljoner får och Indien mer än 60 miljoner.

Läs mer:

Arga fårägare gav SVT svar på tal

PREMIUM. Se upp för resistenta parasiter

Prissättning upprör fårägare