facebooktwittermail

Färre viltolyckor under pandemin

Minskat transportarbete under pandemin bidrog till den första nedgången i antalet viltolyckor på nio år.

Under 2020 stod olyckor med älg för knappt 8 procent av viltolyckorna i vägtrafiken.
Under 2020 stod olyckor med älg för knappt 8 procent av viltolyckorna i vägtrafiken. FOTO: MOSTPHOTOS/ROBERT NYHOLM

Trenden från i somras höll i sig året ut. ATL har tidigare rapporterat om en tioprocentig nedgång av antalet viltolyckor i vägtrafiken till och med augusti i fjol.

– Det ser likadant ut i många länder och är troligen en effekt av minskat trafikarbete på grund av coronapandemin, sa Anders Sjölund, nationell samordnare landskapsfrågor på Trafikverket, då till ATL.

Sett till hela fjolåret blev minskningen till slut 8 procent jämfört med 2019. Under 2020 inrapporterades totalt 60 544 viltolyckor till Nationella Viltolycksrådet, jämfört med 64 931 under 2019. Det innebär den första minskningen av antalet viltolyckor sedan 2011, då 40 951 viltolyckor inrapporterades.

Men jämfört med 2011 ökade ändå antalet viltolyckor med knappt 50 procent under fjolåret.

Störst nedgång för älg

Av viltolyckorna under 2020 stod rådjur för 74 procent, vildsvin för 12 procent och älg för knappt 8 procent, sammanlagt 94 procent av antalet olyckor. För de tre djurslagen minskade olyckorna med älg procentuellt sett mest, ned med 19 procent. För rådjur och vildsvin var nedgången 6 respektive 7 procent.

Det djurslag som olyckorna ökade mest för procentuellt sett var örnar, upp med nästan 50 procent. Men med totalt 48 inrapporterade olyckor under 2020 utgjorde örnkrockarna ändå bara en tiondels procent av det totala antalet viltolyckor.