facebooktwittermail

Färre ville avverka under första kvartalet

Avverkningsanmälningarna i normal skog areal skog minskade under det första kvartalet. I fjällnära skog fyrfaldigades de i stället.

Den avverkningsanmälda arealen minskade under årets första kvartal, allra mest i Svealand där nedgången i vissa län var över 30 procent.
Den avverkningsanmälda arealen minskade under årets första kvartal, allra mest i Svealand där nedgången i vissa län var över 30 procent. FOTO: ULF PALM

Sammanlagt minskade den avverkningsanmälda i hela landet med 5 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period i fjol, enligt statistik från Skogsstyrelsen.