facebooktwittermail d

Färre vill avverka skog

Den anmälda avverkningsarealen under årets sju första månader minskade med 14 procent jämfört med motsvarande period förra året.

För de enskilda månaderna juni och juli har det dock skett en ökning. Den anmälda avverkningsarealen ökade med tio procent till 29535 hektar under juni, och med elva procent till 20 046 hektar under juli månad jämfört med motsvarande månader förra året, enligt Skogsstyrelsens statistik.

Inte i Svealand

I juni skedde den största ökningen i absoluta i Västerbottens och Norrbottens län. Ökningen i juni skedde i alla landsdelar förutom Svealand.

I juli ökade den anmälda avverkningsarealen i alla landsdelar förutom i södra Norrland.