facebooktwittermail d

Färre vildsvin i småländska skogar

Mängden vildsvin sjunker stadigt i Kronobergs län. Orsaken är att både jägare och brukare lärt sig att hantera vildsvin bättre, skriver P4 Kronoberg.

Det är Jägareförbundet som kan konstatera att vildsvinsstammen minskat drastiskt under de tre senaste åren. Antalet vildsvin kontrolleras med vildsvinsbarometern som infördes förra året.

Där syns minskningen i antal avskjutningar och olyckor i trafiken. Men även vad folk ser och upplever spelar in när man bedömer vildsvinsbeståndet.

– När det gäller vildsvinsstammen sker förändringar ganska snabbt, så där måste vi ha en viss känsla också, vad folk hör, ser och upplever, säger jaktvårdskonsulent Elias Turesson till P4 Kronoberg.

Där det finns spannmål brukar det ofta flockas många vildsvin. På senare år har både jägare och lantbrukare märkt att trycket minskat även på åkrarna.

Det har också skjutits fler vildsvin än tidigare enligt P4 Kronoberg. Under säsongen 2012/2013 sköts cirka 11 000 vildsvin i Kronobergs län. Det är en ökning med 200 procent säger Elias Turesson till P4 Kronoberg.