facebooktwittermail d

Färre vargar i Sverige

Den svenska vargstammen minskar. Vid den senaste inventeringen räknade Naturvårdsverket till 340 vargar. Det är en minskning med 75 vargar.

Den svenska vargpopulationen har minskat med 20 procent.
Den svenska vargpopulationen har minskat med 20 procent. FOTO: L E CARLSSON

Inventeringen av vargstammen görs under perioden 1 oktober till 31 mars. Jämfört med förra inventeringen 2014/2015 har vargpopulationen minskat med 20 procent.

Enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket är det flera faktorer som påverkar siffrorna. Bland annat naturliga variationer i kullstorlekar, licensjakten men också antal skyddsjakter och illegal jakt.

"I inventeringsarbetet ser vi att det finns många revir men att antalet familjegrupper har minskat som en följd av licensjakten. Nya par har etablerat sig i de gamla reviren men hade inte reproducerat sig under inventeringsperioden", säger Mari Hörnell Willebrand, chef för enheten för viltanalys, i ett pressmeddelande.

Inventeringen, som görs i samarbete med norska myndigheter, baseras bland annat på spårning i snö och DNA-analyser av urin och spillning.