facebooktwittermail d

Färre unga lantbrukare söker stöd

Lantbrukare under 40 år som startat eller tagit över ett företag inom jordbruk eller trädgård kan söka stöd. De senaste åren söker allt färre stödet.