facebooktwittermail d

Färre flygtimmar för brandövervakningen i år

Över 70 skogsbränder upptäcktes i år tack vare skogsbrandsbevakning med flygplan. Flygtimmarna var betydligt färre jämfört med i fjol.

Flyg som övervakar bränder i skog och mark.
Flyg som övervakar bränder i skog och mark. FOTO: MSB/FRIVILLIGA FLYGKÅREN

Under årets säsong var flygpanen för skogsbrandsbevakning uppe och flög i 3450 timmar. Totalt upptäcktes 74 bränder i skog och mark, visar ny statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Det är en klar minskning jämfört med förra årets säsong, då 94 bränder upptäcktes från flygplanen och den sammanlagda flygtiden var 5151 timmar. 

Det betyder att tiden som flygplanen var i luften för uppdraget minskade med en tredjedel. 

Flest flygtimmar hade Norrlandslänen. 

Det var också i Norrbotten och Västerbotten som flest bränder, 32 stycken totalt, upptäcktes.

Mest hektiskt i juni och juli

Det är länsstyrelsen i respektive län som upphandlar och beslutar om skogsbrandsbevakningen ska ske i länet eller inte. 

Sedan ansöker länsstyrelserna om pengar från MSB för kostnaderna för skogsbrandsbevakningen från luften. 

Rickard Hansen, brandexpert på MSB, sammanfattar årets säsong så här: 

”Efter en relativt lugn start på brandsäsongen tog det hela fart under juni månad. Flygstatistiken visar att det var som mest hektiskt under juni och juli månad i stora delar av landet”, säger han i ett pressmeddelande.