facebooktwittermail d

Färre lastbilar men fler traktorer

Under början av 2019 har nyregistreringarna av lastbilar varit färre än under samma tidsperiod förra året.